Barnas stasjon er et forebyggende tiltak for småbarnsfamilier med psykiske og/eller rusrelaterte problemer i regi av Blå Kors. Å lykkes med å etablere stasjoner slik at de blir varige tiltak, er høyt prioritert for Blå Kors. Pr i dag er det tre Barnas stasjoner; Fredrikstad, Trondheim og Hamar hvor Østlandsforskning (ØF) har gjennomført sitt feltarbeid. Denne evalueringen har en kvalitativ tilnærming med en kombinasjon av observasjon, intervjuer og dokumentanalyse. Evalueringen gir et overblikk over likheter og ulikheter ved de tre stasjonene, og har som formål å dokumentere status pr. i dag. Dette vil kunne bidra til å angi den videre retningen til utviklingen av tiltakene. Barnas stasjon synes å bidra til å skape forstålige og meningsfulle rammer rundt et normalt hverdagsliv. Østlandsforskning har utarbeidet noen utfordringer for Barnas stasjon framover.

Order Report

Evaluering av Barnas stasjon Blå Kors | (report no. 201112)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X