Østlandsforskning har evaluert erfaringer med implementering av «Produksjonsløftet» i enkelte bedrifter i Solør-regionen. Målsettingen i Produksjonsløftet var formulert på følgende måte: Økt verdiskaping ved mer ressurseffektiv produksjon hos hjørnesteinsbedriftene i Solør-kommunene ved utprøving av bilindustriens lean tenkemåte og filosofi. Slik vi har vurdert de ulike bedriftene sine erfaringer og de resultater vi har hatt tilgang til, kan det pekes på at bedriftene har nådd målsettingen som ble satt. Intervjuer og tilgjengelig tallmateriale underbygger det. Imidlertid har ikke hatt anledning til å foreta egne målinger eller se på tallene i et kritisk lys i den forstand at vi problematiserer de enkelte bedrifters målinger. Vi baserer oss derfor på bedriftenes egne tall. Flere av bedriftene opplevde dramatisk forbedring av produksjonen etter at Produksjonsløftet ble igangsatt. En forklaring kan være at de endringene som ble iverksatt med produksjonsløftet hadde en positiv effekt på produksjonen. En annen forklaring er at produksjonslinjene var overmoden for omstrukturering i en eller annen forstand. Slik sett kan det være rimelig å spørre hvorvidt tiltakene i produksjonsløftet har ”plukket de laveste fruktene først”, for dermed å luke bort elementene med størst forbedringspotensial. En indikator som tyder på at bedriftene er fornøyde og tilfredse med det opplegget, er at nærmest alle er med i videreføringen av prosjektet som er kalt ”Produksjonsløftet fase II”.

Order Report

Erfaringer fra Produksjonsløftet i Glåmdalen. Evaluering av Produksjonsløftet I | (report no. 201118)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X