Rapporten omhandler en evaluering av «Arbeidslivets kulturseilas» (AKS), et pilotprosjekt for kunst- og kulturarrangementer på arbeidsplassen i regi av Vestfold fylkeskommune. Virksomheter abonnerer på fire arrangementer pr. år, og fra starten i 2006 til 2012 har ca 30 virksomheter vært omfattet av AKS i kortere eller lengre perioder. AKS har 4 mål: i) bidra til økt etterspørsel/produksjon av kunst- og kulturopplevelser, ii) bidra til økt kulturell kompetanse, iii) bidra til økt trivsel på arbeidsplassen, iv) gi Vestfold et positivt regionalt fortrinn. Evalueringen har fokusert på målene ii) og iii), som de mest målbare. Det er gjennomført intervjuer, dokumentstudier, en internettbasert undersøkelse samt brukt data fra SSB for å belyse dette. Det er liten tvil om at deltakerne mener trivselen på arbeidsplassen er økt. Det rapporteres om særlig økt interesse for kunst- og kulturfeltet, men også til en viss grad økt bruk av og deltakelse i kultur og kulturarrangementer

Order Report

Arbeidslivets kulturseilas (AKS) – Evaluering av kulturtilbud på arbeidsplassen | (report no. 201304)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 120,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X