Rapporten er en evaluering av omorganiseringen av pleie- og omsorgstjenesten i Ål kommune som bygger på en sammensmelting av hjemmebasert og institusjonsbasert omsorg og som er organisert etter arbeidslagsprinsippet. Rapporten omhandler både konsekvensene for de ansatte og brukerne og de økonomiske konsekvensene. Analysen avsluttes med å peke ut ti “forbedringsområder” som det må arbeides videre med for å fullføre omorganiseringen.

Order Report

Ål-modellen – en sammensmelting av kommunale omsorgstjenester – to år etter omorganiseringen | (report no. 199218)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 84,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X