Sigrunn Odden

No description in the author's profile.

Publications

Sigrunn Odden har 7 publikasjoner på ostforsk.no.

Unge personer på arbeidsmarkedstiltak

Rapporten bygger på en intervju-undersøkelse av personer på arbeidsmarkedstiltak i alderen 20-29 år i fylkene Akershus, Hedmark og Hordaland. Det overordnede målet for prosjektet har vært å foreta en analyse av den totale gruppen arbeidssøkere...

Næringslivet og Telematikksenteret på Jevnaker. Sluttrapport.

Rapporten omhandler resultater fra en undersøkelse av det lokale næringslivet sitt forhold til Telematikksenteret på Jevnaker. Undersøkelsen består av en spørreskjemaundersøkelse blant et bredt utvalg av næringsvirksomhet og en oppfølgende intervjuundersøkelse med 19 ledere av...