KLOK er et toårig utviklingsprosjekt for å øke andelen kvinnelige ledere i Oslo kommune. Dette notatet er en sammenfattende evaluering som bygger på Østlandsforsknings rapport nr. 16/91

Order Report

KLOK – Kvinner til ledelse i Oslo kommune. Sammendrag av evalueringsrapport | (report no. 199104.02)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 50,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X