Turisters besøksmotiver, aktivitetsadferd, samt stedets funksjon i forhold til turistenes reiseopplegg forøvrig, er tre dimensjoner som belyser turisters forhold til et vertsstedsted. I prosjektet har vi analysert turisters stedsspesifikke relasjoner på basis av en slik tredelt tilnærming. Som konkrete analyseobjekter har vi valgt de fire stedene Risør, Bykle, Røros og Lofoten. Gjennom analysene fremkommer det visse hovedstrukturer både når det gjelder besøksmotiver og aktivitetsadferd. Disse strukturene avspeiler i store trekk stedenes reiselivsmessige profil, men enkelte strukturer går igjen på tvers av stedene, og kan derfor tolkes osm motiver og aktiviteter som er viktige for ferie- og fritidsturister generelt, slev om det konkrete innholdet varierer fra sted til sted. Natur, kultur og barne- og familievennlighet, samt egen hytte, er fire hovedgrupper av motiver som går igjen. Ulike former for natur- og kulturbasert aktiviteter går også igjen på tvers av stedene. I rapporten analyseres også hvilke faktorer som bestemmer turistenes oppholdstid på stedet.

Order Report

Turisters forhold til steder. En analyse av turisters besøksmotiver, aktivitets- og reiseadferd, basert på casestudier av Risør, Røros, Hovden og Lofoten. | (report no. 199410)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 150,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X