Rapporten gir en beskrivelse av de skogbaserte næringene i Hedmark og Oppland, deres betydning for verdiskapning, deres næringsmessige og regionale struktur og historiske utviklingstrekk. Beskrivelsen er i hovedsak basert på tilgjengelig statistikk fra Statisk Sentralbyrå m.fl. Videre gir rapporten en oppsummerende drøfting av enkelte eksisterende og framtidige utfordringer for det skogbaserte produksjonssystemet i Hedmark og Oppland såvel som nasjonalt.

Order Report

Skogbaserte næringer i Hedmark og Oppland – struktur, utvikling og utfordringer | (report no. 199601)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X