I rapporten foretas det en analyse av utviklingen i reiselivet i forbindelse med OL. Det foretas en bred gjennomgang av utviklingen i reiselivet de senere årene, både i Norge som helhet og i OL-regionen. Utviklingen viser en positiv vekst de siste årene, men kapasiteten har økt relativt mer slik at næringen arbeider med redusert kapasitetsutnyttelse. For tiden pågår dessuten en betydelig kapasitetsutvikling i den sentrale delen av OL-regionen, og rapporten gjennomgår hvilke krav til framtidig trafikk dette medfører. Data om den økonomiske utviklingen blir også gjennomgått og viser problematiske tendenser. Generelt står reiselivsnæringen overfor store problemer og utfordringer, spesielt i Lillehammer, Skei og Hafjellområdet der det aller meste av kapasitetsutvidelsen finner sted. I Lillehammer har dessuten utviklingen de senere år vært nokså problematisk. Det er videre store mangler med dagens organisasjonsstruktur og næringens strategi for produktutvikling. Avslutningsvis diskuteres noen strategiske punkter for den framtidige utvikling med vekt på lokale destinasjonsorganisasjoner og finansiering av det lokale utviklingsarbeidet.

Order Report

OL 1994, reiseliv. Utviklingstendenser og utfordringer. | (report no. 199214)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 125,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X