Gjennom utvikling av et nytt bedriftsregister, nytt rapporteringsskjema for campingstatistikken og nye rutiner, er det utviklet et nytt opplegg for den norske campingstatistikken. Opplegget gjør det mulig å blåse opp overnattingstall til å omfatte hele campingsektoren. Rapporten omhandler resultater fra prøvekjøringen i 1988, og alternative cut-off-grenser for utvelging av statistikkpliktige campingplasser fra og med 1989.

Order Report

Ny offentlig campingstatistikk. Nytt opplegg for registrering av overnattinger på norske campingplasser. | (report no. 198926)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 75,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X