Notatet har til formål å kartlegge den naturlige importskjermingen for kjøtt og kjøttvarer. I denne sammenheng inngår blant annet transport, etableringshindringer samt en eventuell verdsetting av en mulig forhøyet betalingsvillighet for norskproduserte kjøttvarer. Notatet tar også for seg det formelle importvernet for kjøtt og kjøttvarer, samt beskriver verdenshandelen for kjøtt. Danmark er valgt som caseland i analysen.

Order Report

Naturlig importskjerming for kjøtt | (report no. 199514)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X