Denne rapporten er en videreføring av en tidligere pasientundersøkelse ved Oppland sentralsykehus, avd. Lillehammer og omhandler utarbeidingen av serviceerklæringer ved to av avdelingene ved sykehuset, samt evalueringen av disse. Erfaringene fra utarbeidingen av serviceerklæringer viser at dette er en møysommelig prosess med mange faser, og hvor selve arbeidsprosessen er like viktig som sluttproduktet. I denne forbindelse er det utarbeidet en mal som kan benyttes av andre sykehus som ønsker å utarbeide egne serviceerklæringer. Resultatene fra evalueringen viser at serviceerklæringene jevnt over ble godt mottatte av pasientene, samtidig som det kom inn mange konkrete innspill både mht. innholdet og formen på serviceerklæringene. Disse vil bli tatt med i den fremtidige revideringen av serviceerklæringene.

Order Report

Kvalitetsutvikling og serviceerklæringer i sykehussektoren | (report no. 200203)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 60,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X