Denne utredningen er en undersøkelse av det kommunale planleggings- og forvaltningsapparatet i Tinn kommune sett fra kvinners ståsted. Den analyserer de ulike etatenes arbeid ut fra kvinners behov og interesser. Undersøkelsen viser at alle etatene har saker av interesse for kvinners hverdag, men at etatene i liten grad differensierer sine målgrupper og tar hensyn til kvinners behov og ønsker. Rapporten kommer med forslag til hvordan dette kan rettes på.

Order Report

Kommuneplanlegging på kvinners vilkår i Tinn kommune | (report no. 199412)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X