I rapporten gjøres det rede for hvordan de regionale helseforetakene (RHF) ivaretar de som rammes av hjerneslag og får synsforstyrrelser som følgetilstand, samt hvilke rutiner og kompetanse som er knyttet til denne pasientgruppen. Rapporten legger særlig fokus på rehabiliteringsforløpet og de ulike aktørers samspill i dette, der organisasjoner for slagrammede, Norges Blindeforbund og pedagogiske tjenestetilbud (Statped) er med. Rapporten er basert på informasjon fra styringsdokumenter, intervjuer, registerdata og spørreundersøkelse til landets sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner og private avtalespesialister innen øyesykdommer

Order Report

Kartlegging av de regionale helseforetakenes oppfølging av slagrammede med synsforstyrrelser | (report no. 201204)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X