En undersøkelse om bruk av de private fritidshusene og forbruk blant hytteeierne. Hol kommune 1983/1984.

Undersøkelsen har et spørreskjema som er utarbeidet for formålet og har satt standarden for liknede brukerundersøkelse i forskning på fritidsboliger. OBS: I digitaliseringen i 2021 er hvite sider fjernet fra PDF-en.

Order Report

Hol-prosjektet – Hytteundersøkelsen | (report no. 198600)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  X