En oppfølgende evaluering av et forsøk i regionalt samarbeide om næringsutvikling og forvaltning i Midt-Østerdal

Order Report

Evaluering av Prosjekt Midt-Østerdal (PMØ | (report no. 199801)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X