Skoleåret 2002/03 startet Ungt Entreprenørskap opp bedriftskonseptet Studenbedrift. Til sammen har 940 studenter deltatt som etablerere av Studentbedrift. Prosjektet ”Etableringsfrekvens Studentbedrift” er en kvantitativ studie av tidligere deltakere i Studentbedrifter. Målet er å få vite hvordan deltakerne opplevde tiden som etablerer av Studentbedrift, og hvorvidt deltagelsen i Studentbedrift har hatt innvirkning på deres senere karriere, herunder etableringer av egne bedrifter. Hovedfunnet er at blant alle som har deltatt i Studentbedrift er det 13 prosent som har etablert egen bedrift, mens 4 prosent arbeider med å etablere bedrift nå. Blant de som deltok i kullene i 2002/03 og 2003/04 er det 22 prosent som har etablert egen bedrift, mens de tilsvarende tall er 11 prosent for de som deltok i 2004/05 og 2005/06. Vi finner at de som har Studentbedrift som et obligatorisk fag har en lavere interesse for entreprenøriell aktivitet enn de som har valgt å ha Studentbedrift selv. For de fleste av entreprenørene har deltakelse i Studentbedrift gitt økt lyst til å etablere egen bedrift, kunnskapen til å starte og drive egen bedrift, samt muligheten til å prøve ut et konsept som de har kunnet bygge videre på.

Order Report

Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift | (report no. 200616)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 60,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X