Prosjektet ”Eierskap og utvikling av vinterdestinasjoner” som er et samarbeid mellom Østlandsforskning og Handelshøyskolen BI. Hovedmålet med prosjektet er å få økt kunnskap om hvilken betydning eierform og eierstruktur har for utviklingen av vinterdestinasjoner (“skisteder”). I prosjektet inngår bl.a case-studier av fire norske vinterdestinasjoner spesielt med henblikk på effekter av eierendringer på destinasjonsnivå. Dvs. virkninger på destinasjonsnivå i forhold til organisering/samarbeidsformer, forholdet mellom konkurranse og samarbeid, strategier, evne til utvikling av destinasjonen, etc. Foreliggende rapport er en sammenstilling av tilgjengelig litteratur, knyttet til temaet eierskap, og eierskapets betydning for utvikling av bedrifter og for det næringsmiljø som bedriftene fungerer i. Det er rettet særlig fokus mot regionale virkninger av at eierskap selges eller flyttes ut av den region hvor bedriftene ligger, sk. ”utlokalisering” av eierskap. Den litteraturen som gjennomgås er i liten grad relatert til reiseliv, hovedsakelig fordi det utført lite arbeid som ser på eierskapets betydning for reiselivsbedrifter og destinasjoner.

Order Report

Eierskapets betydning for bedrifter, destinasjoner og regioner – En litteraturstudie | (report no. 200211)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X