Denne brukerundersøkelsen formidler sider ved psykiatriske langtidspasienters livssituasjon og deres erfaringer med det psykiatriske tjenestetilbudet.

Order Report

Brukerundersøkeselsen i Øyer kommune. En intervjuundersøkelse av 12 psykiatriske langtidspasienter i Øyer kommune. | (report no. 199418)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X