Denne rapporten er ment som en del av beslutningsgrunnlaget for rullering av Hamar kommunes næringsplan, og er som planen organisert gjennom 7 ”pilarer”: Befolknings- og næringslivsvekst; urtigere kommunikasjoner; Regionsenter; Urbanisering og fortetting av sentrum; Næringsklynger og etablererkulturer; utdanningssenter og studentby; Et dynamisk og utadrettet image. I tilegg er det et eget kapittel på kulturtilbud og utvikling.

Hamar har både hatt en sysselsettings- og befolkningsvekst siden årtusenskiftet. Sysselsettingsveksten har vært relativt sterkere enn befolkningsveksten i Hamar kommune. Ser vi Hamarregionen – Hamar, Stange, Ringsaker og Løten under ett, er utviklingen mer balansert.

Order Report

Befolkning, næringsliv og utviklingstrekk i Hamar – Innspill til strategisk næringsplan for Hamar | (report no. 201418)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 120,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X