Notatet presenterer oppdatert kunnskap om antall fritidsboliger i Rondaneregionen til og med 2009. Det er 18981 fritidsboliger til sammen i planområdet og villreinens leveområde i Rondane. Flest fritidsboliger i Ringsaker (5997), Ringebu (2856) og Øyer (1949). Disse kommunene hadde størst vekst på 2000-tallet. Det er færrest fritidsboliger i Elverum (6). De største konsentrasjonene er Mysuster/ Rondablikkområdet, Venabygdsfjellet og Hafjell/ Nordseter/Sjusjøen. Konsentrasjoner finnes også på østsida, men de er gjennomgående mindre. Siden 1980-tallet synes det ikke åpnet nye områder for fritidsboliger. Økningen i antall nye fritidsboliger per år på 2000-tallet er større enn på 1990-tallet. Økningen er mye større, også prosentvis, i den søndre delen enn den nordre. I nord avtar veksten, mens den i sør øker. Over tid lokaliseres fritidsboligene til etablerte konsentrasjoner og det synes å være en tendens til at fritidsboligene innen disse konsentrasjonene over tid lokaliseres lengre fra villreinens leveområde.

Order Report

Antall fritidsboliger i Rondaneregionen – en oppdatering til og med 2009 | (report no. 201004)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 90,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X