Dette er en undersøkelse av tidsbruken i den hjemmebaserte omsorgen i to Østlandskommuner med fokus på inkontinenspleien. Tidsregisteringen ble foretatt blant pleiepersonalet og hjemmehjelpere i løpet av en uke våren 1996 ved hjelp av dagbokmetoden supplert med intervjuer. Den viste bl.a. at 72 prosent av arbeidstiden blant pleiepersonalet var direkte pleietid, og at den mest tidkrevende arbeidsoppgaven var “personlig stell” som opptok 38 prosent av arbeidstiden, hvorav 6,6 prosent gikk til inkontinenspleie. Blant hjemmehjelpere gikk 63 prosent av arbeidstiden med til “rengjøring” og nesten 15 prosent til “måltider”. Inkontinensstudien viste bl.a. at omfanget av inkontinens i den hjemmebaserte omsorgen lå på mellom 20-30 prosent. En vurdering av pleiepersonalet av graden av inkontinens blant brukerne sammenlignet med en vurdering basert på bleietype avdekket en noe mangelfull diagnostisering og produktkunnskap blant pleiepersonalet. Dette ble bekreftet av den relativt høye graden av urinlekkasje, i det 60 prosent av brukerne opplevde lekkasje en gang i uka eller oftere.

Order Report

«Tid er penger – omsorg tar tid». En undersøkelse av tidsbruken i den hjemmebaserte omsorgen med vekt på inkontinenspleie | (report no. 199701)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X