Dette notatet drøfter datagrunnlaget, aktuelle variable og alternative presentasjonsmåter ved bruk av nasjonalregnskapsstatistikk i analyser av skognæringenes sysselsettings-, verdiskapings- og lønnsomhetsutvikling. De relevante data og utviklingstrekk blir også presentert for perioden 1978-1997, for noen variable tilbake til 1962.

Order Report

Skogbaserte næringer i nasjonalregnskapsstatistikken | (report no. 199805)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 50,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X