Rapporten drøfter rutetilbudet ved Røros Lufthavn i forhold til behov for persontransport i næringslivet som sogner til lufthavnen. Røros Lufthavn er eneste regionale lufthavn med en rute med et tilbud på kun en daglig t/r Oslo. Dette gjør det umulig å forta en rundreise daglig fra Røros. Det gjør i sin tur rutetilbudet vanskelig for næringslivet å drive sin person-transportaktivitet opp mot. Dårlig tilbud ved lufthavnen øker avstands-ulempen for næringslivet i dette distriktet. Som et minimum bør lufthav-nen ha et tilbud på en rute med to daglige t/r til Oslo.

Order Report

Røros lufthavn – rutetilbud og næringsliv | (report no. 200701)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 120,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X