Rapporten bygger på en evaluering av Omstillingsenheten og belyser i hvilken grad målsettingene er nådd etter to års virke, og i hvilken grad virkemidler og tiltak har bidratt til dette

Order Report

Omstilling og overtallighet. En evaluering av Omstillingsenheten for spesialpedagogiske kompetansesentrene | (report no. 199625)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X