Dette notatet presenterer resultatene fra en spørreundersøkelse om omfanget av vold og overgrep mot kvinner med og uten fysiske funksjonsnedsettelser, hvor hovedrespondentene var et utvalg av medlemmer i Norges Handikapforbund. Resultatene viser bl.a. at kvinner med fysiske funksjonsnedsettelser har større sjanser for å oppleve overgrep enn kvinner uten funksjonsnedsettelser, når det gjelder alle typer overgrep sett under ett. Videre viser undersøkelsen at kvinner med og uten fysiske funksjonsnedsettelser har like store sjanser for å bli utsatte for psykiske og seksuelle overgrep, mens kvinner med funksjonsnedsettelser har større sjanser til å oppleve fysiske og institusjonelle overgrep enn kvinner uten funksjons- nedsettelser. Notatet viser også fordelingen på ulike kategorier av overgripere, arenaer for overgrepene, hvilke konsekvenser som overgrepene har hatt for kvinnene, hvilken hjelp de eventuelt har fått, og hva de selv mener er bakgrunnen for overgrepene. Resultatene fra undersøkelsen blir til slutt sammenlignet med undersøkelser fra henholdsvis Canada og USA. Deler av dette notatet har tidligere vært presentert som paper ved The 8th Research Conference of the Nordic Network on Disability Research (NNDR) i Oslo 14-16 april 2004.

Order Report

Omfanget av vold og overgrep mot kvinner med fysiske funksjonsnedsettelser. En sammenlignende spørreundersøkelse om vold og overgrep mot kvinner med og uten fysiske funksjonsnedsettelser | (report no. 200508)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 90,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X