Dette er det regionale notatet for Sør-Østerdalsregionen i prosjektet Regionalt framsyn Hedmark. Regionalt framsyn Hedmark er en større prosess som har mål om å skaffe kunnskap om framtidens utfordring og utviklingsmuligheter i fylket. Dataene fra en analyse av befolkning og næringsliv presenteres her. I tillegg blir det presentert resultat fra en intervjuundersøkelse og en spørreundersøkelse som ble gjort i regione-ne. Dette resultatet ble presentert for deltakerne på det regionale verk-stedet som skulle diskutere disse funnene samt drøfte andre utfordringer man kunne stå overfor i regionen. Siste del av notatet er et referat av det regionale framsynsverkstedet.

Order Report

Notat Sør-Østerdalsregionen – Regionalt framsyn Hedmark | (report no. 201106)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 160,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X