Rapporten er lukket. Den drøfter struktur og utfordringer for næringslivet i Hedmark. Hovedvekten er lagt på jordbruk og skogbruk og deres foredlingsindustri i fylket. I tillegg er pengestrømmen mellom ulike regioner i Hedmark og staten kartlagt.

Order Report

Næringslivet i Hedmark, struktur og utfordringer | (report no. 199524)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 150,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X