Prosjektet Understøttelse og videreutvikling av den frivillige omsorgen pågår ut 2011, og det samles inn både kvalitative og kvantitative data. Dette notatet er første leveranse i forbindelse med prosjektet. Notatet baserer seg på en nettbasert spørreundersøkelse besvart av enhetsleder, virksomhetsleder eller pleie- og omsorgsleder i 270 kommuner. Disse utgjør 60 prosent av norske kommuner og bydeler, og utvalgets representativitet er god. Undersøkelsen viser at mange kommuner er aktive i rekruttering av pårørende og individuelt frivillige og har etablert et samarbeid med frivillige organisasjoner/stiftelser for å øke rekrutteringen. For å gjøre det mer attraktivt å yte frivillig omsorg er de vanligste tiltakene omsorgslønn og avlastning (pårørende) og informasjon (både til pårørende og individuelt frivillige). Det er store variasjoner i hvor aktive kommunene er i opplæring og kursing av frivillige for å hjelpe dem i rollen som omsorgsytere. Majoriteten av kommuner har etablert pårørende- eller støttegruppe, og mange kommuner samarbeider med frivillige organisasjoner/stiftelser om oppfølging av frivillige. Under halvparten av kommunene har frivillighetskoordinator og under halvparten av kommunene veileder de ansatte i hvordan de skal hjelpe frivillige. Middels store og store kommuner er mer aktive enn små kommuner med å rekruttere og lære opp individuelle frivillige.

Order Report

Kommunenes rekruttering til og oppfølging av frivillig omsorg | (report no. 201111)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 75,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X