Notatet bygger på en større undersøkelse sendt ut til førstekandidatene i de landsdekkende partiene ved kommunevalget i 2007. Undersøkelsen viste at kvinner i mindre grad har lederposisjoner i partiet enn de er førstekandidater. Undersøkelsen viste at kvinner (som er førstekandida-ter) opplever at de i mindre grad enn menn er opptatt av kjønnsdimensjo-nen i fordelingen av lederposisjoner. Kvinner opplever i mindre grad enn menn at partiet har gjennomført tiltak for å øke kvinneandelen i lederposi-sjoner. Kvinner opplever i mindre grad enn menn at partiet lar seg influere av kvinnegrupper i konstitueringsprosessen. Undersøkelsen viste også at det er store forskjeller i vektleggingen av 40/60 prosent fordelinger av lederposisjoner i kommunale utvalg.

Order Report

Kjønn og kommunalpolitiske topposisjoner | (report no. 200806)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 50,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X