Denne rapporten er en utredning av endringen i tids-, bleie- og tekstilforbruket i inkontinenspleien i institusjonsomsorgen som følge av innføring av nye produkter og rutiner. Den viser at denne typen innovasjon i arbeidsprosessen kan redusere tidsforbruket med 25-30 prosent og bleie- og tekstilforbruket med 10-15 prosent. På denne bakgrunn har vi stipulert de økonomiske innsparingene til 10-12 000 kroner pr pasient årlig i direkte personalutgifter, samt et mindre beløp på 250-300 kroner i reduserte bleie- og tekstilutgifter. På samme måte har vi på nasjonalt nivå stipulert de totale utgiftene i direkte pleiekostnader til 1 120 mill. kroner, mens utgiftene til inkontinensbleier er stipulert til 70 mill. kroner årlig. Utgiftene til direkte pleiekostnader utgjør m.a.o. over 90 prosent av de totale kostnadene, sammenlignet med bleieutgifter som utgjør under 10 prosent.

Order Report

Innovasjon i arbeidsprosessen – kan nye produkter og rutiner i inkontinenspleien bidra til økt pleiekvalitet og reduserte kostnader? | (report no. 199728)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 50,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X