“Åpen bok” eksamen innebærer at stort sett alle hjelpemidler er tillatt brukt under eksamen. I 1995 fikk SUE i oppdrag å utprøve “Åpen bok” eksamen i grunnkursene økonomi og informasjonsbehandling og mekaniske fag, samtidig som Universitetet i Tromsø fikk utprøve “åpen bok” eksamen i grunnkurs i naturfag i begrenset grad. Denne evalueringen baserer seg på allerede innhentet datamateriale i form av to spørreundersøkelser i økonomi og informasjonsbehandling og mekaniske fag, en tilleggsrapport i mekaniske fag og en forskningsrapport om forsøket i naturfag. På bakgrunn av resultatene blir det anbefalt at “Åpen bok” eksamen bør fortsette i de omtalte fagene, samt at den utvides til å omfatte andre fag under forutsetning av at en foretar de nødvendige korrigeringene.

Order Report

Evaluering av | (report no. 199725)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X