Rapporten omfatter en evaluering av fylkesplanleggingen i Østfold, med vekt på den siste planprosessen i perioden 2002-2005. Den omfatter både fylkesplanens strategiske del (”Grenseløse Østfold Fylkesplan 2004-2007”) og handlingsprogrammet (”Regionalt Utvik-lingsprogram 2005-08”). Evalueringen har fokusert på tre områder: politikernes og regionenes/kommunenes deltakelse i planprosessen, sammenhengen mellom plandokumentene og betydning av fylkesplan-leggingen generelt. Rapporten gir avslutningsvis noen forslag til hvordan fylkesplanleggingen i Østfold kan forbedres.

Order Report

Evaluering av fylkesplanleggingen i Østfold | (report no. 200522)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X