Forskningsstudien ”Det gode liv med LAR?” er en kvantitativ studie av klienter i legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Til sammen er det rundt 4000 personer i LAR. Via LAR-Nett Norge har vi hatt mulighet til å forespørre 674 av klientene i legemiddelassistert rehabilitering om deltakelse i studien. I alt har vi fått svar fra 227 respondenter, det vil si en svarprosent på 34. Et stort flertall av klientene i utvalget opplever at de har fått høyere livskvalitet etter at de begynte behandlingen. De aller fleste klientene i utvalget er fortsatt meget motivert for behandling. Flertallet av klientene i vårt utvalg har sluttet med andre rusmidler etter at de begynte i LAR. Halvparten av klientene i utvalget mener at de er mer opplagte etter at de begynte behandlingen. Med tanke på effekter i forhold til depresjoner er det store ulikheter mellom klientene i utvalget. Flertallet av klientene i utvalget har opplevd negative effekter i forhold til seksuell lyst og evne.

Order Report

Det gode liv med LAR? | (report no. 200701)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X