Det er gjennomført en gjennomgang av mulige innspill fra allmenningen og Pihl AS for fjellområdene og skogbeltet ned mot dalen til ny rullering av kommuneplanen i Ringsaker kommune. Mulige innspill er vurdert på bakgrunn av etablerte og en rimelig videreutvikling av utbyggingsprinsipper for fjellområdene og forslagsvise utbyggingsprinsipper for skogområdene ned mot dalen. Innspill dekker tema som fritidsboliger, boliger, veger og forskjellige typer næringsareal.

Order Report

Ringsaker kommuneplanrullering – en gjennomgang og første vurdering av grunneierinnspill fra allmenningene og Pihl AS | (report no. 201122)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 300,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X