Dette arbeidsnotatet gir en kort oversikt over måten reiselivsinteressene i Dvos er organisert på. Det er lagt særlig vekt på å vise hvilke felles oppgaver Kur- und Verkehrsverein Davos tar på seg og hvordan disse er finansierte. Sentralt i finansieringssystemet for en rekke turiststeder i Alpene er: * Kur- und Sporttaxe: En avgift betalt av gjestene til finansiering av felles produktelementer og fellestiltak. *Markedsføringsbehov: En prosent-(promill)bidrag av omsetningen betalt av medlemsbedriftene (reiselivsbedriftene, detaljhandelsbedrifter m.fl.) til finansieringen av felles stedsmarkedsføringen. Det er også kort diskutert mulighetene for overføring av slike organisasjons- og finansieringssystemer til norske forhold.

Order Report

Organisering og finansiering av fellestiltak innen reiselivet ved eksemplet Davos. | (report no. 199313)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 50,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X