Tresenteret i Trondheim ble stiftet 6. desember 2000. Foreningens formål er å bidra til økt verdiskaping i hele verdikjeden for skog- og treprodukter, samt å bidra til økt bruk av tre som bærekraftig materiale. I august 2006 gjennomførte Østlandsforskning en begrenset evaluering i form av en kundetilfredshetsundersøkelse blant TreSenterets samarbeidspartnere: representanter fra treforskningen og treundervisningen ved NTNU, TreSenterets medlemsbedrifter fra skog- og trenæringen, samt representanter fra ulike offentlige aktører. Av kundetilfredshetsundersøkelsen går det blant annet frem at TreSenteret har bidratt til å styrke trematerialets rolle ved forskning og undervisning ved NTNU, at senteret har fungert godt i sin rolle som etablerer av nasjonale nettverk, og at TreSenteret har vært sentral som kommunikasjonssentral mellom forskning og næring.

Order Report

Kundetilfredshetsundersøkelse Tresenteret i Trondheim | (report no. 200612)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 70,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X