Dette notatet er basert på undervisningsnotater i forbindelse med undervisning i samfunnsvitenskapelig metode ved Høgskolen i Lille-hammer og Norges Teknisk – Naturvitenskapelige Universitet. I notatet gjennomgås noen grunnleggende måter å analysere kvantitative data på ved statistikkprogrammet SPSS. Notatet er beregnet for studenter, forskere og andre som har liten eller ingen erfaring med bruk av kvantitativ metode. I heftet redegjøres det kortfattet for forskningsprosessen og deretter fokuseres det på kvantita-tiv metode. Veiledningen er laget til versjon 14.0 av SPSS.

Order Report

Det lille kvantitative metodeheftet | (report no. 200717)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 120,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X