“Institusjonell endring i utmarka: Konfliktlinjer, forvaltningssystemer og rettferdighet” – “Institutional developments in outfield land – lines of conflict, policies and the issue of justice.”

Order Report

Consensus and Authority in Management of Outfield Land. Theoretical and Methodological Considerations | (report no. 200705)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X