Planlegging, fritidsboliger og ressurskamp

I denne seksjonen tar vi for oss temaer knyttet til konsekvensutredninger og fritidsboliger, ser på lokalbefolkningens tålegrenser og hvordan fritidsboligeiere og lokalbefolkningen forholder seg til hverandre. Står de virkelig alltid i konflikt med hverandre?  Konsekvensutredninger og fritidsboliger  Konsekvensutredninger (jfr. Plan- og bygningslovens kapittel 14) er en systematisk måte for å innhente kunnskap og vurdere ex-ante mulige … Fortsett å lese Planlegging, fritidsboliger og ressurskamp