Planlegging

I denne seksjonen der vi skal se på planlegging i tilknytning til fritidsboliger har vi valgt å avgrense oss til planlegging etter plan- og bygningsloven. Det vil si at masterplaner for destinasjoner og andre typer planer som ikke er direkte forankret i plan- og bygningsloven ikke er inkludert. Slike planer, samt besøks- og forvaltningsplaner er … Fortsett å lese Planlegging