Lokaløkonomiske virkninger

Det er viktig å skille økonomisk verdiskaping fra omsetning. Enkelte aktiviteter kan skape stor omsetning målt i kroner, men likevel gi liten verdiskaping lokalt. Typiske eksempler på aktiviteter som skaper stor omsetning uten nødvendigvis å gi nevneverdig verdiskaping er varehandel og drivstoffsalg. Verdiskaping måles som den delen av omsetningen som blir igjen til å betale arbeid (sysselsetting), kapital … Fortsett å lese Lokaløkonomiske virkninger