Kommunaløkonomiske virkninger

Kommunaløkonomiske virkninger er virkninger som kan registreres i kommunens regnskap. Disse effektene omfatter blant annet eiendomsskatt (inntekt), utbygging av infrastruktur der noe kan dekkes gjennom brukerbetaling (f.eks. vann, avløp og renovasjon, byggesak), mens andre tilbud, som veger, løyper, stier, bredbånd, etc. samt kommunale tjenestetilbud innenfor bl.a. omsorg og sikkerhet, finansieres av fellesskapet gjennom skatter. Borge et … Fortsett å lese Kommunaløkonomiske virkninger