Tradisjoner og trekk i samfunnet som påvirket hyttekulturen

På denne siden oppsummerer vi et utvalg rapporter og utredninger som omhandler framvekst av hytte og fritidsboligfenomenet og tilhørende bruk og bruksadferd.   Det som i dag har utviklet seg til fritidsboligkulturen kan føres tilbake til forskjellige tradisjoner og impulser i samfunnet. Det er særlig grunn til å fremheve fire «røtter» til dagens utvikling: Dels … Fortsett å lese Tradisjoner og trekk i samfunnet som påvirket hyttekulturen