Fritidsbeboere og lokalsamfunnet

Forholdet mellom folkeregistrerte innbyggere og fritidsboligfolk er et aspekt som gjerne kommer opp i debatten rundt fritidsboliger. I de fleste lokalsamfunn er fastboende jevnt over positivt innstilt til at det bygges fritidsboliger og at det dermed følger fritidsbeboere med. Enkelte steder, særlig der utviklingen går fort og fritidsbebyggelsen får et stort omfang, oppstår imidlertid konflikter. … Fortsett å lese Fritidsbeboere og lokalsamfunnet