Fritidsboliger: antall og utvikling

Denne siden handler om antall fritidsbygg, også i de sammenhenger hvor et fritidsbygg kan romme flere fritidsboliger. Eksempelvis kan dette være bygg med flere boenheter, som i et leilighetsbygg. Per 1.1.2021 var det 440.443 fritidsbygg i Norge. Om vi sammenligner antall fritidsbygg i de ulike fylkene, hadde Innlandet, tett etterfulgt av Viken, flest fritidsbygg.  Av … Fortsett å lese Fritidsboliger: antall og utvikling