Fritidsboliger og naturingrep

Den vanligste tilnærmingen i forbindelse med arealspørsmål og fritidsboliger er hvordan bygging av hytter påvirker naturen og bruk av vern/planlegging for å redusere konsekvensene. En annen tilnærming er hvordan ulike tiltak og planer påvirker bruken av fritidsboligene, og dette er fokus i denne teksten.  Konsekvenser av tiltak for fritidsboliger  Forslag om vern av området Breheimen – Mørkridsdalen ble vurdert opp mot konsekvenser for hytter og … Fortsett å lese Fritidsboliger og naturingrep