Fritidsboligers miljøavtrykk

Energibruk og klimanøytral bygging av fritidsboliger har over tid fått større fokus. En internasjonal artikkel fra 2020 åpner for at den «tradisjonelle» hytta er mer klimavennlig enn mer moderne hytter. Temaet har klare koblinger til planlegging, også av byggefeltene med fritidsboliger. I denne delen viser vi til relevant litteratur med temaer innen fritidsboligens økologiske fotavtrykk både i bruks- og byggingsfase. Vi kommer inn på litteratur omhandlende fritidsboligen og energibruk, transport, lokal og global … Fortsett å lese Fritidsboligers miljøavtrykk