rolf

15 prosent av de langtidssykmeldte oppgir dårlig ledelse som hovedårsak til sykefravær. 20 prosent av de langtidssykmeldte sier at  det er konflikt med kolleger, mobbing og omstilling på arbeidsplassen som er hovedårsaken til sykefraværet.

Dette er alarmerende tall og koster samfunnet svært mange penger, sier Rolf Rønning som er professor ved Høgskolen i Lillehammer, og forsker 1 ved Østlandsforskning. Undersøkelsen er foretatt av forskere ved Høgskolen i Lillehammer, Østlandsforskning, Stockholms universitet og Karolinska institutet som en del av SOFAC-prosjektet. SOFAC-prosjektet er finansiert av Forskningsrådet med Østlandsforskning som prosjektansvarlig institusjon. På denne siden finner du omtale av prosjektet, samt forskningsartikler. Funn fra forskningen er omtalt i Dagens næringsliv tirsdag 31. januar, og en kort versjon av artikkelen kan leses på Dagens næringsliv sin nettside. Fullstendig versjon finnes i avisens papirutgave.