I prosjektet evalueres villreinnemndene, spesielt på bakgrunn av endringer fra 2007 i deres struktur og funksjon. Materialet er basert på e-post undersøkelser til en rekke aktører samt telefonintervjuer. Hovedtrekket er at villreinnemndene har gjort en bra jobb. 40 % av medlemmene uteblir fra ett eller flere årlige møter i samla nemnd. Alle nemndene har lønnet sekretær, men i ulike stillingsbrøker. Nemndene har 2-3 møter i samla nemnd per år og et vanlig medlem bruker litt under 12 timer per møte, inkludert forarbeid og reise. Dagens ”ansvarlige” fylkesmann er den mest relevante. Nemndene setter opp årlige budsjett og klarer å utføre sine oppgaver innen tildelte midler. Praksis ved annonsering og vurdering av tilskuddsmidler varierer, og villreinutvalgene får oftest midler. Dagens inndeling i villreinnemndsområder er god nok, men en bør se på inndelingen av enkelte områder. Inndelingen i sekretariater er god nok.

Bestill rapport

Villreinnemndene – en evaluering av deres struktur og funksjon | (rapportnr. 201111)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 270,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X